Po wczorajszym, ogromnym, wysiłku dzisiaj dzień trochę spokojniejszy. Trasa z Wąsosza do Żmigrodu. W trakcie czas na Mszę św. w Borku. Tradycją tej pielgrzymki jest, że ta Msza jest Mszą prymicyjną. I tak też jest w dniu dzisiejszym. A prymicjantem jest ks. Marcin Krzyżanowski, który dzielnie idzie z Otynia.