Pielgrzymka z natury swej jest wydarzeniem religijnym, które służy umacnianiu i pogłębianiu wiary. Ma ona również charakter pokutny i jest niczym innym jak rekolekcjami w drodze.

  Zapraszamy więc serdecznie do wzięcia udziału w tegorocznej pielgrzymce, do odprawienia takiej formy rekolekcji. Słowa szczególnego zaproszenia kierujemy do młodzieży, jak zawsze wrażliwej i poszukującej odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące sensu życia, wiary i moralności.

  Jesteśmy przekonani, że wielu młodych odnajdzie w drodze na Jasną Górę odpowiedź na pytanie o wybór drogi życiowej i duchową siłę do udzielenia odpowiedzi na rodzące się powołanie do służby Ewangelii.

  Pielgrzymka jest również szansą na odnowienie i umocnienie życia rodzinnego i małżeńskiego, dlatego jej szczególnym ubogaceniem są pielgrzymujące razem małżeństwa i rodziny.

 Ufamy, że trud pielgrzymowania podejmowany w ciągu dziesięciu dni przez każdego pielgrzyma zaowocuje głębszym zjednoczeniem z Chrystusem i umocni więzi z Jego Matką, że nauczy wierności zobowiązaniom chrzcielnym i przyrzeczeniom składanym Bogu i człowiekowi wobec Boga.

  Zgłoszenia do uczestnictwa w pielgrzymce będą przyjmowane w parafiach oraz miejscach organizacji poszczególnych grup. Tych, którzy nie będą mogli wyruszyć w drogę na pielgrzymi szlak, gorąco zachęcamy do duchowego uczestnictwa w pielgrzymce i łączenia się każdego dnia z wędrującymi pielgrzymami oraz odmawiania przynajmniej jednej dziesiątki Różańca.

  2 sierpnia wyruszy XXXV Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Kochani! Nie namyślajcie się!

Dacie radę!

  Wyruszcie z nami, a znajdziecie to, co wartościowe: dobrych przyjaciół, czystą radość, prawdziwą i głęboką wiarę. Poznacie też smak zwycięstwa nad własnymi słabościami i to, co najważniejsze: przez ręce Maryi zawierzcie się Jezusowi – źródłu wszelkiej nadziei. A więc do zobaczenia na pielgrzymim szlaku.

http://www.pielgrzymka.zgora.pl/