Dziś nasi Oazowicze uczestniczyli w corocznej Pielgrzymce Ruchu Światło-Życie naszej diecezji. Była to okazja do spotkania z innymi wspólnotami i opowiedzenia o swoich doświadczeniach. Była to wyjątkowa pielgrzymka ze względu na jej Inauguracyjny charakter, bowiem rozpoczęliśmy bezpośredni czas przygotowania do JUBILEUSZU 50 LECIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE W NASZEJ DIECEZJI.(o wydarzeniu jak i jemu towarzyszących już niebawem 😉). W piątek i sobotę Animatorzy i moderatorzy przeżywali Dni Wspólnoty Animatorów i Diakonii, podczas których podsumowywali tegoroczne Oazy wakacyjne i planowali przyszły rok formacyjny. Był to czas uwielbienia Pana Boga za to co od Niego otrzymaliśmy

Ks. Proboszcz – Dariusz Orłowski – przewodniczył sobotnim Nieszporom Oazowiczów

Bartek Śliwiński