Aby pogrzebać zmarłego

  1. Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego.

  2. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

  3. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu Chorych przed śmiercią, np. od kapelana szpitala

  4. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie zmarły zamieszkiwał.

  5. Zaświadczenie z zakładu pogrzebowego informujące o godzinie pochówku.

  6. W dniu pogrzebu sprawowana jest Msza św. pogrzebowa, podczas której zbierana jest taca na Mszę św. w 30 dniu po pogrzebie.