Aby ochrzcić dziecko

Należy przynieść akt urodzenia dziecka (oryginał).

  1. Jeśli dziecko nie jest z Parafii Św. Wojciecha, potrzebne jest zezwolenie na chrzest z Parafii aktualnego zamieszkania dziecka.
  2. Należy podać dokładne dane rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres.
  3. Od rodziców chrzestnych bezwzględnie wymagane jest zaświadczenie przyjętego Sakramentu Bierzmowania oraz zaświadczenie, że są osobami wierzącymi i praktykującymi (zaświadczenie takie wystawia Parafia, w której dany chrzestny obecnie mieszka). Chrzestnym nie może być osoba mieszkająca w związku cywilnym, czy konkubinacie.
  4. Dziecko należy zgłosić najpóźniej 1 tydzień przed planowaną datą Chrztu św.
  5. Chrzty są udzielane w Czerwieńsku wyłącznie w drugą niedzielę miesiąca, a w Nietkowie w czwartą niedzielę miesiąca.
  6. Wszystkie skompletowane zaświadczenia od chrzestnych i rodziców oddaje się na nauce lub w dniu Chrztu św. przed Mszą Św.