O Bogu myślcie z wiarą, o bliźnim z miłością, o sobie z pokorą. O Bogu mówcie z uwielbieniem, o bliźnim tak, jakbyście chcieli, aby o was mówiono, o sobie mówcie z pokorą albo milczcie. (Ks. Bosko)

Pomoc bliźnim jest dziełem miłości, a dzieła miłości są zawsze godne pochwały. (Ks. Bosko)

Stawiajcie się zawsze na miejscu waszego bliźniego, a waszego bliźniego stawiajcie na waszym; w ten sposób dobrze osądzicie. Kupując wyobrażajcie sobie, że jesteście sprzedawcą, a sprzedając, że jesteście kupującym, w ten sposób będziecie sprzedawać i kupować uczciwie. (Św. Franciszek Salezy)

Nie trzeba szukać chwały i uwielbienia, ale jednak miłość chce, a pokora pozwala, abyśmy dbali o swoje dobre imię, co wielce służy pomocy bliźniemu i czynieniu dobra. (Św. Franciszek Salezy)

Nic nie jest bardziej sprzeczne z miłością jak czynienie niewiele dla bliźniego. (Św. Franciszek Salezy)

Zanim osądzicie waszego bliźniego, pomyślcie, że wy jesteście nim a on wami i zapewniam was, że wtedy osądzicie dobrze i uczciwie. (Św. Franciszek Salezy)

Kiedy tak się stanie, że sercem będziemy znosić bliźniego? Jest to ostatnia i najwspanialsza lekcja z doktryny świętych. Błogosławiony ten, kto się jej nauczył! (Św. Franciszek Salezy)

Nie odmawiaj dobrodziejstwa temu, kto go potrzebuje, jeżeli w twojej mocy jest tego dokonać. Nie mów swojemu bliźniemu: «Idź sobie, przyjdź później, dam ci jutro », jeżeli masz to, o co cię prosi. (Mądrość Syracha)

Pierwszą służbą, jaką jesteśmy winni bliźniemu, jest słuchanie go. Kto nie umie słuchać brata, bardzo szybko nie będzie umiał słuchać Boga. (D. Bonhoeffer)