Przed wieczorną Mszą św., w ramach comiesięcznych Wieczorów Uwielbienia, w kościele parafialnym został odśpiewany Hymn ku czci Bogurodzicy. Pieśń, której autorstwo przypisuje się Romanowi Meledosowi, wybrzmiała z całą mocą kolejny raz. I, co bardzo cieszy, przy bardzo licznie zebranych parafianach ze wszystkich miejscowości. Kilka tygodni ćwiczeń pod czujnym uchem Agnieszki Włosińskiej, wystarczyło aby duża grupa osób śpiewających stworzyła chór i aktywnie włączała się w solowe śpiewy odpowiednich Ikosów i Kontakionów.

Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas i przyszli. A także wszystkim tym, którzy chcą dzielić się swoimi talentami z całą wspólnota parafialną.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć zamieszczonych w GALERII.

A także przeżycia jeszcze raz śpiewów z naszego kościoła: