Pobierz dokument – Apel przewodniczacego KEP o modlitwe o deszcz (21.04.2020 r.)

A P E L
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O MODLITWĘ O DESZCZ
W ostatnich tygodniach nasza ojczyzna – podobnie jak wiele innych krajów na świecie – zmaga się epidemią koronawirusa. Towarzyszy temu wysiłek państwa w walce o gospodarkę, o utrzymanie miejsc pracy, o ratunek dla tych, którzy borykają się w problemami finansowymi oraz tych, którym już teraz – z powodu epidemii – zagraża skrajne ubóstwo.
Zaangażowanie służb medycznych, sanitarnych i mundurowych, a jednocześnie poczucie odpowiedzialności i solidarności Polaków, zasługują w tych okolicznościach na najwyższy szacunek i uznanie. Podobnie rzecz się ma z zaangażowaniem duchownych, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, którzy wierną modlitwą, wytrwałą pracą i konkretną pomocą materialną włączają się w walkę o zdrowie i życie Polaków.
Te trudne doświadczenia nie są jedynymi, z jakimi musimy zmagać się w obecnym czasie. Nasz kraj dotyka dzisiaj także inna, dotkliwa okoliczność a mianowicie susza, która niesie z sobą kolejne trudności. Jej skutkiem setki tysięcy hektarów uprawnych są zagrożone zniszczeniem a wszystko to będzie miało negatywny wpływ na produkcję rolną, a w przyszłości na ceny produktów spożywczych oraz zdolności eksportowe naszego kraju. Susza uderza w setki tysięcy rolników, sadowników, ogrodników i ich rodziny, którzy utrzymują się z
owoców ziemi. Jej dotkliwość może odczuć również przemysł
przetwórczy i spożywczy.
Zwracam się więc do wszystkich wiernych oraz ludzi dobrej woli
z apelem o wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną o deszcz. Proszę, aby w
sanktuariach, parafiach, domach zakonnych i rodzinach włączyć tę
intencję do naszych modlitwy ufając, że Pan Bóg usłyszy nasze prośby.
W tym trudnym czasie zapewniam wszystkich o mojej duchowej
pamięci, bliskości i modlitwie oraz przesyłam pasterskie
błogosławieństwo.

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów
Europy (CCEE)