Cieszymy się z przyjęcia do naszej wspólnoty parafialnej nowego dziecka.

Jest nim Apolonia Matulewicz – data chrztu: 03-03-2024, godz. 12:00, kościół w Czerwieńsku.

Dz. 2, 38 «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. 39 Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz»