Zapraszam do posłuchania spokojnego, ale jednocześnie głęboko poruszającego słowa, które przybliża nam naukę o miłosierdziu w odniesieniu do perykopy mówiącej o Miłosiernym Samarytaninie. Kapucyn Artur Pokrzywa, tak to mówi, że nie sposób nie zweryfikować swojego osobistego spojrzenia na bliźniego i na swoją postawę wobec bliźniego.

Jezus zadaje pytanie: kto z tych trzech lewita, kapłan, Samarytanin okazał się bliźnim? Nie ma mowy o człowieku pobitym, którego byśmy kwalifikowali na bliźniego, tylko mówi – kto z tych trzech okazał się bliźnim tego który został pobity…

…ale sprawa jest poważniejsza – bo stoi pijaczek, przyszedł do twojego domu, puka do twoich drzwi i w stanie wskazującym na spożycie mówi – potrzebuję cokolwiek Jakie są nasze reakcje? Bardzo często – weź się do roboty, na alkohol ci nie dam, i znowu przychodzisz… Ile razy można? Ileż razy mam ci pomagać, albo i tym podobne rzeczy? i to jest pierwszy odruch, który wiele razy nas dotyka, bo stoi pod przysłowiową żabką i robi dokładnie to samo…

Jezus stawia na mojej drodze tych, którzy są trudni, pijani, chorzy psychicznie…

…Jeżeli z kogoś mam korzyść to wobec tych nie jestem obojętny. Jestem obojętny wobec tych, od których nic nie dostanę, najwyżej mi zabiorą…

Żeby moje serce zaczęło być sercem wrażliwym. Oni są dla mnie posłańcem Boga, który pomaga wyjść z tej mojej zatwardziałości i z tego mojego bycia pobożnym, porządnym człowiekiem…

Jeżeli jesteś gotowy – posłuchaj całości…

Słuchaj