Elizeusz (Bóg wybawia). Syn bogatego rolnika, okryty płaszczem przez proroka Eliasza, zostawia wszystko – całe swoje dotychczasowe życie, rodziców, pole, woły – i idzie jako uczeń za tym, który go powołał. Czy czytając to, masz w sobie taką wiarę, żeby Bogu, który powołuje każdego z nas do właściwych nam zadań, powiedzieć – tak Panie, idę tam, gdzie mnie posyłasz? Jeśli jeszcze nie udało ci się odpowiedzieć Bogu na Jego wezwanie – to nic. Bóg jest cierpliwy. Ważne czy ostatecznie przylgniesz do Niego i podejmiesz się tego, czego On od ciebie oczekuje.

Na dzisiejszym spotkaniu, mieliśmy pewne novum, w osobie współprowadzącej spotkanie. Mieliśmy czas na przypomnienie sobie poprzedniego spotkania i proroka, który był jego główną postacią – wielkiego Eliasza.

Na wszystkich spotkaniach tegorocznego cyklu chcemy trzymać się stałego scenariusza:
Modlitwa do Ducha Świętego przed rozpoczęciem 

  1. Wprowadzenie
  2. Kontekst i wskazanie na co zwrócić uwagę podczas czytania
  3. Przedstawienie proroka i czytanie fragmentu z Pisma Świętego
  4. Panel dyskusyjny. 
  5. Katecheza z odpowiedziami i/lub wskazaniami drogi Bożej w pryzmacie omawianego proroka 
  6. Wskazanie tematu kolejnego spotkania

Zakończenie – modlitwa. 

Najważniejszymi punktami mają być czytanie Pisma Świętego i Panel dyskusyjny, w którym uczestnicy omawiają, co i jak Bóg w tym fragmencie mówi do każdego z nas indywidualnie. Staramy się w tej części spotkania nie dyskutować ze sobą wzajemnie, polemizując, ale wysłuchujemy i uzupełniamy wypowiedzi lub przedstawiamy swoje własne myśli.

Dzisiaj skupialiśmy się na trzech fragmentach: 1Krl 19, 15-23; 2Krl 5; 2Krl 13, 14-21. Czyli, zaczynając od powołania Elizeusza, poprzez jego działanie wobec wodza wrogiego kraju, którego mocą Bożą oczyszcza z trądu, a skończywszy na śmierci proroka i działaniu jego ciała cudów już w grobie. Szeroki zakres, ale tak dobrany, aby wszyscy uczestnicy mogli usłyszeć słowa, które do nas indywidualnie kierował Bóg przez Elizeusza. Cieszy, że czas mówienia, o tym, co nas jakoś specjalnie dotknęło, nie był czasem ciszy, ale był owocnym dzieleniem się swoimi odczuciami.

Dla pogłębienia naszej relacji z dzisiejszym prorokiem – Elizeuszem zachęcamy do przeczytania 1Krl 19, 15-23, 2Krl od rozdziału 2, do rozdziału 11 i 2Krl 13, 14-21

A za dwa tygodnie spotkamy się z prorokiem Izajaszem

Galeria