• ok. 1679-1687
  • polichromia w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach, woj. śląskie

Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: «Tak odpowiadasz arcykapłanowi?» Odrzekł mu Jezus: «Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?» Następnie Annasz wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza.

J 18,22-24

Pojmanego Chrystusa zaprowadzono najpierw do Annasza – teścia ówczesnego arcykapłana Kajfasza, który ze względów zwyczajowych zachował swój tytuł. Temat przesłuchania u Annasza cieszył się w sztuce popularnością. Najczęściej albo ukazywano Jezusa przed arcykapłanem, łącząc w scenie wątki z przesłuchania przed obydwu kapłanami, albo przedstawiano Jezusa przed całą Wysoką Radą. Fresk w Sierakowicach prezentuje spotkanie Jezusa zarówno z Annaszem, jak i Kajfaszem – obie sceny są opatrzone inskrypcjami w języku łacińskim. Przed oblicze Annasza Jezus jest doprowadzony przez dwóch żołnierzy, trzymających końce powrozu, którym go przepasano. Jeden z nich wymierza Chrystusowi policzek, co jest dokładną ilustracją narracji Janowej. Annasz siedzi na tronie naprzeciw Jezusa, prawą dłoń podnosi w retorycznym geście i odsyła przesłuchanego do Kajfasza. Na następnym przedstawieniu Chrystus spotyka się z Kajfaszem, ukazanym w szatach arcykapłana – białym płaszczu, czerwonej sukni i charakterystycznej rogatej mitrze na głowie. Arcykapłan siedzi na dwustopniowym podeście, prawą rękę wznosi ku górze, zwracając się do pojmanego. Jezus stoi przed nim ze związanymi rękoma. W scenie trudno dostrzec emocje pojawiające się w relacjach ewangelistów, kiedy to Chrystusowi zarzucane jest bluźnierstwo. Spotkanie przypomina bardziej spokojną dysputę niż atak oskarżyciela.

Biblia w malarstwie polskim, wyd. Dragon. str. 234-235