Nie możemy być chrześcijanami tylko pod pewnymi warunkami, chrześcijanami „tak długo, jak…”. Jest to postawa piętnowana przez papieża Franciszka w homilii Mszy św. Odprawionej rankiem we wtorek 8 października w kaplicy Casa Santa Marta. Mówiąc o tych chrześcijanach, którzy oceniają wszystko, poczynając „od małości ich serc”, Papież przypomina, jak Pan miłosiernie podchodzi do wszystkich ludzkich rzeczywistości: przyszedł, aby zbawić świat, a nie potępić go.

Czytaj więcej