13 czerwca. Kolejna pielgrzymka naszych parafian, wspartych parafianami z Łężycy i ks. Zygmuntem Zimnawoda, wyruszyła  sprzed plebanii w Czerwieńsku do kościoła w Łężycy, aby wspólnie przeżyć kolejne wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. W piesze wędrowanie wyruszyło nas 30. osób pod przewodnictwem naszego proboszcza – ks. Dariusza Orłowskiego. Wspólne pielgrzymowanie. Wspólna Eucharystia. Wspólna procesja. To wszystko daje nam ciągle na nowo szansę odkrywania siebie we wspólnocie – w Kościele.

Mało ważne jest, co wypełnia nam ten wspólny czas. Ważne jest, żebyśmy umieli w naszej małej wspólnocie odkrywać brata i siostrę. Brata i siostrę w wierze, we wspólnocie Kościoła. Kościoła, którego głową jest Jezus. A Maryja, do której wędrujemy każdego 13-tego dnia miesiąca od maja do października, jest Matką Jezusa. Czujesz to bracie i siostro?

Jest wśród nas grupa, która się nie poddaje i co miesiąc znajduje czas, żeby pójść w tę drogę. I jest też wielu, którzy jeszcze tej drogi nie odkryli. Idący niech nie ustają. Niech będą widocznym znakiem. Może solą ziemi lub światłem naszego świata, aby ci wszyscy, którzy jeszcze nie wyruszyli w swoją pielgrzymkę, widzieli w nas dobre rzeczy, które prowadzą ich i nas do Boga. Boga Ojca, w Synu – Jezusie, razem z Duchem Świętym. Patrząc na Maryję – tę, która dała nam Jezusa.

Za miesiąc też będzie 13-ty dzień miesiąca. Będziesz z nami w tej drodze?

Galeria