13-ty dzień kolejnego miesiąca, i kolejne pielgrzymowanie z Czerwieńska do Łężycy. Mimo, że wakacje trwają, to jest bardzo budujące, że w dalszym ciągu są chętni, którzy widzą potrzebę dawania świadectwa wiary poprzez wspólne wyjście i pielgrzymowanie.

Pod przewodnictwem naszego proboszcza – ks. Dariusza i dziekana naszego dekanatu – ks. Zygmunta grupa ponad 40 osób ze śpiewem na ustach szła do Maryi. Oglądając zdjęcia możemy zauważyć, że jest duża rozpiętość wiekowa wśród pątników. Możemy również zauważyć, że po raz pierwszy naszej pielgrzymce towarzyszyli święci z Fatimy, których szczątki nieśliśmy w relikwiarzu. Nowe, mocne dla wielu przeżycie. Szczególnie dla tych, którzy nieśli relikwiarz.

Zapraszamy serdecznie wszystkich na 13 sierpnia. Będzie to sobota. I będzie kolejna okazja do spokojnego pokazania światu (może tylko lokalnemu), że wiara żyje.

Galeria

Poniżej zamieszczamy nagranie czuwania fatimskiego. Niech to będzie zachętą do osobistego włączenia się w te modlitwy.