Jak mówił dzisiaj podczas nauki rekolekcyjnej ks. Zbigniew: Zobaczcie że pierwszego dnia w niedzielę słyszeliśmy o Mojżeszu, który słuchał Boga, otrzymał prawo przymierza i to prawo przekazał Izraelitom. Rozmawialiśmy o tym, że to są bardzo konkretne rzeczy pokazujące ludziom, co jest dobre, co jest złe. Czyli jak powinni żyć, żeby było wiadomo czego unikać.

Mogliśmy, wsłuchując się w treści, które nam przekazywał rekolekcjonista, usłyszeć, że Bóg wybiera ludzi, którzy będą prowadzili Jego lud tu na ziemi. Takim przewodnikiem w czasach Starego Testamentu był Mojżesz. A dzisiaj takim przewodnikiem dla nas jest – prowadzący w naszej parafii rekolekcje wielkopostne – ks. Zbigniew. Mogliśmy usłyszeć, że głównym naszym problemem jest pycha, która niekiedy zupełnie niewinnie wygląda i – zwłaszcza na początku – możemy ją zlekceważyć. Ale jeśli tak się stanie wtedy ona skutecznie nas odsunie od jedynego Dawcy Miłości – Boga. A tylko wyrzekając się pychy, możemy zanurzyć się w miłości Bożej. Nie tylko po to, aby nam osobiście było dobrze, a po to, abyśmy Jego miłością obdarzali innych. A wtedy, będziemy przyjaciółmi Jezusa i dla Niego będziemy żyli tu i teraz w Królestwie Niebieskim, które jest w nas. A, jak już będziemy umieli kochać – szczęście będzie naszym udziałem. Nie takie zmysłowe, ale to prawdziwe – szczęście, które jest pełnią życia.

Jeszcze raz dziękujemy Bogu za możliwość brania udziału w corocznych zmaganiach duchowych. Oby zbliżały nas one do Boga – najpierw w Jego i naszym Krzyżu. a potem w Jego i naszym Zmartwychwstaniu. Dziękujemy ks. Zbigniewowi za trud i wszystkie słowa i gesty, którymi nas ubogacał. Niech Pan obdarzy go swoim błogosławieństwem, a Maryja czuwa przy nim każdego dnia.