KORZEŃ – oznacza zawsze początek i niewidzialne źródło tego, co istnieje.

  • Symbolizuje nieśmiertelność. Być zakorzenionym lub zapuszczać korzenie to znaczy wchodzić w związek z samym źródłem życia. Uznać Moc Bożą – oznacza „dotrzeć do korzeni nieśmiertelności” (Mdr 15,3)
  • Dla Izraela Bóg pragnie być „jak rosa, rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuści korzenie”. (Oz 14,6)
  • Hiob mówi: „korzenie pod nim niszczeją, a nad nim pożółkły już liście (18,16)
  • Apostoł Paweł mówi o świętych korzeniach drzewa przedstawiającego część ludzkości wiernie trwającą przy Bogu: „Jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie”. Tylko ten, kto przemienia się w Chrystusie jako w swoim Panu, „Kto w Nim się  zakorzenia i na Nim buduje, osiągnie zbawienie” (Kol 2,7)
  • W ostatnim rozdziale Apokalipsy jest opisane samoobjawienie się Chrystusa. Opis ten stanowi potwierdzenie mesjańskiej symboliki korzenia: „Ja, Jezus, posłałem mojego Anioła, by wam zaświadczyć o tym,  co dotyczy kościołów. Jam jest odrośl i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca poranna” (Ap 22,16)
  • Każdego roku w ramach liturgii adwentowej, wśród śpiewanych od 17 do 23 grudnia Antyfon wołamy do obiecanego przez Izajasza Korzenia jako do naszego wybawcy: „O Korzeniu Jessego, który się wznosisz jako znak dla narodów, przed Tobą zamilkną królowie, a ludy modlić się będą do Ciebie; przyjdź nas wyzwolić i już dłużej nie zwlekaj!”

I Niedziela
Nasz korzeń  ilustruje nie tylko pewien ruch, drogę naprzód, ku górze – w kierunku nadejścia Pana, ale ma przedstawiać również wołanie i z każdą kolejną niedzielą adwentu swym ożywieniem światła i kwiatów ma oznajmiać, że nadejście Zbawiciela jest coraz bliżej.

II Niedziela
Odzwierciedla słowa napisane w księdze słów proroka Izajasza – 11, 1-10: „I wyrośnie Różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z Jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, Duch Mądrości i Rozumu, Duch Rady i Męstwa, Duch Wiedzy i Bojaźni Pańskiej…” (7 Darów Ducha Św. – symbolizują światełka w dole korzenia)

III Niedziela
To radość płynąca z nadejścia Pana, którą zapowiada nam już prorok Izajasz. Trzecia świeca, ożywienie korzenia jaśniejszymi kwiatami, wznoszącymi się ku górze mają za zadanie ukazanie obrazu – zapowiedź przychodzącego Boga.

IV Niedziela
Iz 7,14 „…dlatego Pan sam da Wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go  imieniem Emmanuel” Lilia biała, osadzona na najwyższej odnodze korzenia, unoszącej się ku górze, w kierunku nieba obrazuje kulminację – nadejście Pana, Bóg jest z nami – Różdżka z pnia Jessego.