A wśród nich jest też szafarz z naszej parafii – Marian Onuszkaniec. Gratulujemy, życząc owocnej posługi.