Akt zawierzenia parafii

Święty Józefie, opiekunie Pana Jezusa, dziewiczy oblubieńcze Maryi i patronie Kościoła Powszechnego. Pełni ufności w Twoją przemożną opiekę zawierzamy Ci naszą parafię.

Patronie życia wewnętrznego, Twojej opiece oddajemy duszpasterzy, umocnij ich w pasterskiej trosce o powierzony ich pieczy Lud Boży i dopomóż im wzrastać w świętości.

Przeczysty Stróżu Dziewicy, roztocz swą opiekę nad osobami życia konsekrowanego posługującymi w naszej parafii, niech gorliwie oddają się pracy apostolskiej, a ich zgromadzenia zakonne obfitują w liczne powołania.

Głowo Świętej Rodziny, zawierzamy Ci wszystkie rodziny, a zwłaszcza ojców. Uproś wzajemną miłość w rodzinach i pokój, pomagaj w wychowaniu dzieci, wspieraj w codziennych troskach i kłopotach.

Potomku Dawida, polecamy Twemu wstawiennictwu każdego mężczyznę w naszej parafii, aby za Twoim przykładem był gotowy słuchać Boga i pracować na chwałę Bożą oraz pożytek bliźnich.

Troskliwy obrońco Chrystusa, roztocz swą opiekę nad dziećmi i młodzieżą, niech jak Jezus wzrastają w latach, w mądrości i w łasce u Boga i ludzi! Dopomóż, aby w sercach młodych ludzi z naszej parafii mogło rozwinąć się ziarno powołania kapłańskiego, zakonnego i misyjnego, aby w naszej diecezji nie zabrakło kapłanów Jezusa Chrystusa.

Pociecho nieszczęśliwych, opiekuj się chorymi, cierpiącymi, bezrobotnymi, bezdomnymi i tymi, którym najtrudniej dzisiaj żyć. Uproś nam uczynną miłość, dzięki której będziemy potrafili przyjść im z pomocą.

Święty Józefie, spraw, abyśmy kontemplując przykład Twojego życia, potrafili rozeznawać i wypełniać wolę Bożą. Niech we wszystkim będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej jedyny, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.