Zdanie z dzisiejszego fragmentu Ewangelii, które pada z ust Apostołów, to słowa wypowiedziane w imieniu całej ludzkości: „Wszyscy Cię szukają” (Mk 1,37). Warto jednak zapytać o coś więcej: skoro już szukam Jezusa, to dlaczego to robię, jaki mam w tym cel?(…)

(…)Tak bardzo niekiedy szukamy ziemskiego szczęścia, które utożsamiamy ze zdrowiem i uciekaniem za wszelką cenę od śmierci, że stajemy się niewolnikami doczesności i zapominamy o szczęściu wiecznym, które winno być podstawowym celem naszego życia. Jezusa warto szukać dlatego, że to On jest Drogą, która prowadzi do prawdziwego Życia.

Czytaj cały komentarz