Bezpośrednio po odmówieniu przez księdza proboszcza Aktu zawierzenia Rosji i Ukrainy Najświętszemu Sercu Maryi, w kościele parafialnym młodzież poprowadziła rozważania Drogi Krzyżowej. Podczas tego nabożeństwa zostały wykorzystane kadry z filmu “Pasja” Mela Gibsona. Wszystkich nas może cieszyć to, że tak licznie zebraliśmy się w naszej świątyni na modlitwie,

Galeria