Pobudka w hotelu w Tyberiadzie na tyle wcześnie ,żeby zdążyć na śniadanie o 6:30. Opuszczamy hotel Dona Grazia. Pozostałe noclegi będą w Betlejem. A przed nami kolejny dzień pełen głębokich przeżyć duchowych. Słowo Boże … I miejsca, o których mówi …

Kana Galilejska. Dla małżeństw bardzo ważne miejsce na trasie pielgrzymki. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Wyznanie miłości współmałżonkowi w takim miejscu…

Nazaret. Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie. Jak wielką wiarę trzeba mieć aby powiedzieć swoje fiat?

Tabor. Góra Przemienienia.  Pan Jezus wybiera tych, wobec których chce się przemienić. Którym chce okazać łaskę. Dzisiaj mogliśmy dotknąć miejsc, o których tak pięknie opowiada Biblia. Czy po zejściu z Góry Przemienienia będziemy trwali w wewnętrznym Przemienieniu ?

l