Rozpoczynamy dzień 7 pielgrzymki. Dojeżdżamy do Bethesda, gdzie w kościele św. Łazarza mieliśmy Mszę św.

Następny punkt to Jordan i odnowienie Chrztu.

Jerycho, Góra Kuszenia.

Morze Martwe .

Podsumowanie pielgrzymki – świadectwa i podziękowania.