Informacja o wysokościach zbiórek pieniężnych na pomoc dla Ukrainy

przeprowadzonych w parafii p.w. św. Wojciecha w Czerwieńsku

 

Zbiórki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy przeprowadzono: 

  1. W niedzielę 27.02. br. zebrano wtedy: 

   – w Czerwieńsku – 3827 zł 70 gr

   – w Nietkowie –2053 zł 30 gr

  1. Zbiórka  w środę popielcową 2.03. br.:

  – w Czerwieńsku – 4854 zł 82 gr

  – w Nietkowie  – 1984 zł 20 gr

Łącznie w naszej parafii zebrano kwotę w wysokości 12720 zł 02 gr., którą przekazano Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.