– Tak rzecze Elohim, Pan Zastępów: Wybrałem cię spośród burzy i postawiłem w miejscu bezpiecznym, które nie jest miejscem bezpiecznym, albowiem jest miejscem wybranym, a miejsce wybrane nie może być bezpieczne, ponieważ jest miejscem świętym, a miejsce święte jest miejscem ognia, miejscem słowa, miejscem obnażonym, a cóż może być bezpieczniejszego od miejsca mojego ognia i słowa, dlatego mówię do ciebie, mówię, że nie będziesz człowiekiem milczenia, ale człowiekiem głosu i będziesz żył w nieustannym wyrzeczeniu i umartwiał ciało postami, i przezwyciężał ciało postami, aby nie było w tobie żadnego cielesnego pożądania, aż cały zamienisz się w czysty głos i będziesz czystym głosem, głosem wołającym na pustyni, głosem moim, głosem wysoko podniesionym, albowiem chcę, abyś głośno wołał, i dlatego tak jak ja teraz do ciebie wołam, tak ty będziesz wołał, zatem wyjdziesz ze Zgromadzenia Milczących i będziesz burzą na pustyni, i będziesz głosem głośno wołającym na pustyni, który gotuje drogę moją i mości ścieżki moje, a wszelka dolina będzie wywyższona i każda góra, i wyżyna będzie zniżona, a drogi krzywe staną się prostymi, a ostre będą wygładzone i każdy człowiek ujrzy zbawienie moje, przeto zdejmij tę białą szatę i idź na pustynię, a na ciało nałóż odzienie z sierści wielbłądziej, a biodra przepasz pasem skórzanym i spożywaj szarańczę i leśny miód, a cała Jerozolima i cała Judea będą do ciebie wychodzić i będą wyznawać grzechy swoje, i czynić pokutę, a ty je zanurzać będziesz w mojej rzece Jordanie, i będą oczyszczone za pomocą wody na przyjście Mesjasza, który nie przyjdzie, bo już jest, więc wytęż słuch i słuchaj, głosie wołający, a usłyszysz Jego kroki stąpające po górach wysokich i idź nad Jordan, i chrzcij, aby oczyszczenie wodą nie było tylko udziałem Braci Milczących, ale objęło wszystkich ludzi, którzy czekają na wodę, albowiem Duch mój unosił się nad wodami i ocieniał wszystkie wody płynące i stojące, w wodzie umieściłem niemowlę imieniem Mojżesz, wodę podzieliłem na dwoje przed obliczem Izraela wychodzącego z Micraim i wodę dobyłem ze skały dla ludu sarkającego, i wiedz, że każda woda żywa jest znakiem narodzin, począwszy od bezmiaru wód, a skończywszy na wodach porodowych i na wodach wypływających z ran człowieka, dlatego wodą oczyszczaj ludzi pokutujących, którzy za pomocą wód odrodzą się i będą nowo narodzeni, i każdy człowiek może, jeżeli zechce, odrodzić się, głosie wołający, głosie wzbierających wód, głosie, który jeszcze nie dotarł do Zgromadzenia Milczących, albowiem brzydzą się oni celnikami i grzesznikami, i nierządnicami, i tylko oczyszczają samych siebie, a nie oczyszczają bliźnich, a oczyszczając się, oczyszczają nie na powitanie Mesjasza, ale dla codziennej czystości, przeto wstań, glosie, i wskaż palcem Mesjasza, który nie przyjdzie, bo już jest, jednego Mesjasza z Dawidowego rodu, z pokolenia Judy, a na kogo zstąpi Duch i na kim zostanie, ten jest Mesjaszem, i nie oglądaj się na Zgromadzenie Milczących, i nie słuchaj ich słów o podwójnym Mesjaszu, i wstań, i idź, idź, głosie wołający, głosie na pustyni, głosie wzbierających wód, tak rzecze Elohim, Pan Zastępów.

Z książki Jezus z Nazarethu R. Brandstaettera