14.02.2021 – 6 niedziela zwykla – rozważanie na temat treści Słowa Bożego

Dzisiejsze czytania Słowa Bożego – zarówno 1. czytanie z Księgi Kapłańskiej, jak i Ewangelia św. mówią o ludziach dotkniętych chorobą trądu. W Piśmie św. trąd jest synonimem grzechu, chciałbym więc, abyśmy w ten właśnie sposób odczytali dzisiejszy przesłanie Słowa Bożego.

Jakie więc wyciągamy wnioski?

1.Stary Testament jest bezradny wobec trądu, ogranicza się jedynie do następującego wskazania:  „Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: „Nieczysty, nieczysty!”. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem”.

Znaczy to także, że Stary Testament jest bezradny wobec problemu grzechu człowieka. W Starym Przymierzu Bóg daje ludziom Prawo, ale jak naucza św. Paweł, Prawo wyrażone w przepisach i przykazaniach daje człowiekowi jedynie poznanie tego, co dobre i złe, ale nie udziela siły do pokonania zła (por. Ga 3, 19-22).

  1. W Ewangelii słyszymy o tym, jak człowiek chory na trąd przychodzi do Jezusa, a On go uzdrawia. A więc dopiero Nowy Testament daje nam rozwiązanie problemu grzechu. Jezus Chrystus przychodzi do nas po to, aby mocą swojej łaski uwolnić człowieka od piętna grzechu, wobec którego człowiek jest bezradny.
  1. Jakie warunki należy spełnić, aby zostać uwolniony od choroby grzechu? „Przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”.
  2. a) po pierwsze człowiek musi uznać swoją chorobę, musi przyznać się do grzechu i swojej bezradności wobec niego, 
  3. b)  drugim warunkiem jest pragnienie uzdrowienia. Człowiek musi mieć dość swojej choroby, dość grzechu, który popełnia,
  4. c) po trzecie należy z wiarą i determinacją poprosić Jezusa o uzdrowienie, przyjść ze swoim grzechem do Jezusa z pragnieniem oczyszczenia. 

Jeśli te trzy warunki zostaną spełnione może nastąpić uzdrowienie, ponieważ Jezus chce nas oczyszczać z grzechów – po to przyszedł: „Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony”.

  1. Drodzy Siostry i Bracia w tym tygodniu rozpoczyna się Wielki Post. Jest to doskonały okazja na podjęcie naszego uzdrowienia z trądu grzechu. Wykorzystajmy go dobrze, przychodźmy do Jezusa z naszym z naszymi chorobami duszy, bo On pragnie nas uzdrawiać.

Ks. Dariusz Orłowski