Dzisiejsza niedziela obfitowała w wydarzenia ważne dla życia naszej parafii. W kościele parafialnym w Czerwieńsku dzieci miały swoją bardzo ważną uroczystość – I Komunię Świętą. Po wczorajszym – nie mniej ważnym i nieodłącznym sakramencie pierwszej Spowiedzi świętej – dzisiaj mogły już w pełni rozpocząć życie w Jezusie w pełnej z Nim Komunii.

Jako, że ta uroczystość ma swoją oprawę zdjęciową, filmową i w zasadzie każdą inną – do celów kronikarskich podajemy tylko taką krótką informację.

Życzymy dzieciom i ich rodzicom, aby relacja z Bogiem nie zakończyła się na dzisiejszej uroczystości i przyjęciu komunijnym, ale aby to młode pokolenie wzrastało w wierze i łasce u Boga i ludzi.