Po czasie, w którym dzieci przygotowywały się do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej, nastąpił ten – bardzo ważny dla nich i ich rodziców – dzień.

Dzieci i rodzice, w odświętnie udekorowanym kościele, same też w uroczystych strojach, z przejęciem przystąpili do jednej z najważniejszych Eucharystii.

A po niej – to już tylko od samych dzieci i ich najbliższych będzie zależało, czy i jak głęboko będą starały się utwierdzać w wierze.

Życzymy wszystkim dzieciom, aby dzisiejszy dzień wywarł w nich dużą potrzebę pozostawania w łączności z Panem Jezusem, któremu dzisiaj tak pięknie wyśpiewywały pieśni. A ich rodzicom i rodzinom, życzymy wspierania tych dzieci w bliskim pozostawaniu w osobistych relacjach z Bogiem. A żeby tak się mogło dziać – rodzice muszą sami wierzyć. Wierzyć, że tylko w imieniu Jezusa jest zbawienie – największy i najlepszy dar Boga dla człowieka.