Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z
rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia
obywateli przed jej zagrożeniami.