Same słowa ustanowienia tu nie wystarczą, nie wystarczy też sama śmierć – i nie wystarczą one wzięte razem. Musi się jeszcze dołączyć Zmartwychwstanie, w którym Bóg przyjmuje tę śmierć. czyniąc drzwiami wprowadzającymi w nowe życie. Z połączenia tego wszystkiego, z tego, że przeobraża swą śmierć – coś samo w sobie absurdalne – w „tak”, w akt miłości i adoracji, wynika, że Bóg Go przyjmuje oraz, że może On rozdawać siebie samego. Na Krzyżu Chrystus wytrwał w miłości. Mimo wszystkich różnic, które są między relacjami ewangelistów, jedno jest wspólne: że Jezus umarł, modląc się oraz, że w otchłani śmierci dochował pierwszego przykazania – miał nieustannie Boga przed sobą. Z takiej śmierci zrodził się ten sakrament, Eucharystia.”

Joseph Ratzinger. Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego.

Opera otmnia. T. XI. s. 297

Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja powszechna: o wyzwolenie od uzależnień.

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.