Kancelaria parafialna w m-cu październiku czynna we wtorek i w piątek w godz. 19.00 – 19.30