STYCZEŃ 2021

„Krzyż na ołtarzu można uważać za ostatni, pozostający do dzisiaj, relikt tej orientacji. Została w nim zachowana stara tradycja modlenia się do Pana, przychodzącego w znaku krzyża, która kiedyś była ściśle związana z kosmicznym symbolem wschodu. Jeśli więc chce się mówić o jakimś ściśle określonym punkcie odniesienia w powszechnie przyjętym przed soborem sposobie celebrowania, to nie można mówić, że zwracano się do ołtarza, czy wręcz do Sanctissimum, można natomiast mówić, że zwracano się do znaku krzyża, który zachowuje w sobie całą teologię oriens. W tym znaczeniu istniała ciągłość sięgająca samej epoki apostolskiej. Musimy jednak teraz przyznać, że przynajmniej od XIX wieku nie tylko znikła wrażliwość na kosmiczną orientację liturgii, ale nie rozumiano już prawie znaczenia krzyża jako punktu odniesienia liturgii. Dlatego dawny kierunek celebrowania stracił swoją wymowę. Teraz mógł się pojawić frazes, że kapłan celebruje „do ściany”, albo nawet idea celebrowania do tabernakulum. Tylko to nieporozumienie pozwala zrozumieć triumfalne przyjęcie nowego ukierunkowania w celebracji, które bez żadnych nakazów (a może właśnie dlatego) dokonało się z taką jednomyślnością i szybkością, jakie byłyby nie do pomyślenia bez uprzedniej utraty znaczenia wcześniejszej praktyki.”

Joseph Ratzinger. Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego. Opera omnia. T. XI. s. 436

Intencja papieska na styczeń 2021

Intencja ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie
Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami
z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.