W zakładce AUDIO zamieszczamy nagranie dzisiejszego Kazanie pasyjnego ks. Proboszcza.

Słuchaj