Wizyta duszpasterska 2019 roku została zakończona w dniu 18 stycznia 2019. Księża dziękują za życzliwość i wszelkie dobro, które z niej wynikło.