Jak już informowaliśmy, w tym roku coroczna, tradycyjna kolęda jest zupełnie inna. W naszej parafii, krótko przed Bożym Narodzeniem pojawiło się dwóch nowych księży. W czasie, tzw. “normalnym” czas wizyt duszpasterskich pozwoliłby tak księżom, jak i parafianom na bliższe poznanie w trakcie nawiedzania naszych domów. Niestety obostrzenia związane z pandemią wymusiły inną formę kolędowania. Nie księża przychodzą do poszczególnych domów, ale parafianie przychodzą na Mszę św., która jest odprawiana wg terminarza za poszczególne ulice. I w trakcie spotkania po zakończeniu Eucharystii, księża przedstawiają siebie i to co uważają za istotne do przekazania na ten czas. Jest błogosławieństwo, które obecni mogą zanieść do swoich domów i mieszkań.