S. ALICJA RUTKOWSKA CHR

Aby nie pobłądzić poruszając się po przepastnych przestrzeniach Bożo-ludzkich zapisów świętych ksiąg, powinniśmy mieć przewodnika. Biblia powstawała przez 1400 lat, w innym kręgu kulturowym, gdzie inaczej pojmowano prawdę historyczną.

Pismo święte formowane przez 60 pokoleń było pisane przez ludzi wiary i dla ludzi wiary. A nieumiejętne odczytanie tego tekstu sprawia, że niektórzy twierdzą, iż przy lekturze Biblii wiarę można stracić. Dzieje się tak, gdy ktoś np. zaczyna konfrontować najnowsze badania naukowe z twierdzeniami tam zawartymi. O tych i innych trudnościach w rozczytaniu Pisma świętego powiedziałam dr Danucie Piekarz, która nie tylko Biblię wykłada, ale ją miłuje, prosząc o ustosunkowanie się do nich.

Tak powstało nagranie „Zamieszkać w Biblii”. Ponieważ wiara rodzi się ze słuchania, stąd odpowiedzi pani Profesor zawarte w tej konferencji przyczyniają się do jej wzrostu. Otrzymujemy klucz do zrozumienia problemów związanych z lekturą trudnych fragmentów Biblii, dzięki czemu staje się ona przestrzenią, w której możemy zamieszkać jak w domu.

Ten mini-wykład dr Danuty Piekarz inicjuje cykl katechez czasu kwarantanny. Podzielę się tym, co zaproponowałam swoim uczniom jako zadania po przesłuchaniu przedłożenia p. Danuty Piekarz. Mieli oni między innymi stworzyć kreatywną notatkę (mapę myśli) lub napisać „Echa spotkania”. Ta ostatnia aktywność jest formą podziękowania pani Profesor za konkretną ubogacającą myśl, która poruszyła, zatrzymała – czytelnicy mogą to zrobić pod nagraniem. Praca związana z tą umiejętnością jest szalenie ważna. Dlaczego? Ponieważ dostrzeżenie bycia obdarowanym rodzi wdzięczność, a ta jest cechą szlachetnych dusz. I tak wzrastamy nie tylko w wiedzy, ale i w pięknie człowieczeństwa.

Posłuchaj