Kościół poewangelicki w Nietkowie – z uwagi na osobę projektanta oraz wartości artystyczne i historyczne – stanowi jeden z najcenniejszych przykładów XIX-wiecznej architektury sakralnej województwa lubuskiego. Z tego względu wskazane jest przywrócenie w maksymalnym stopniu jego pierwotnego wyglądu, przede wszystkim poprzez usunięcie wtórnych tynków zewnętrznych, nałożonych w latach 1986-1987, oraz przywrócenie pierwotnej kolorystyki wnętrza.

Aby zebrać kwotę wskazaną w projekcie, jako wkład własny, uruchomiona została możliwość wpłaty za pośrednictwem: https://allages.pl/projekt/kosciolnietkow