TEMAT: UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA NA PODSTAWIE LISTÓW ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

1.02 – Wprowadzenie

15.02 – (Rz.) Trzeba wiedzieć w co się wierzy

7.03 – (1 Kor) „Ja jestem Pawła, a ja Apollosa” – rozłamy w Kościele

21.03 – (2 Kor) Szacunek dla autorytetu apostolskiego

12-14.04 – rekolekcje biblijne w Łagowie

25.04 – (Ga) Prawo czy łaska, uczynki czy wiara?

9.05 – (Ef) „Niech Pan da wam ducha mądrości i zrozumienia w głębszym poznaniu”

23.05 – (Flp) Zachęta do pokory i radości

13.06 – (Kol) „Baczcie, aby was ktoś nie zwiódł”

27.06 – (1 Tes) Zasady ładu społecznego

12.09 – (2 Tes) „Kto nie chce pracować niech też nie je” przestroga przed acedią

26.09 – (1 Tm) „Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy”

10.10 – (2 Tm) Zapowiedź odstępstw od wiary

24.10 – (Tt) Wskazania dla różnych stanów

14.11 – (Flm) Prośba wstawiennicza

28.11 – Podsumowanie

SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W SALCE PRZY PLEBANII W CZERWIEŃSKU

PO MSZY ŚW., KTÓRA JEST O GODZ. 18.00

ZAPRASZAMY