Informujemy, że z Nowym Rokiem przywracamy na stronę internetową naszej parafii dwie kroniki: chrztów i pogrzebów. Pierwszym celem jest przekazanie informacji po to, abyśmy, jako parafianie, wiedzieliśmy kto powiększył naszą wspólnotę i kto z tej wspólnoty przeszedł do innego życia.

Drugim celem jest, po przeczytaniu tych informacji, otoczenie modlitwą dzieci, które przyjęły Sakrament Chrztu Świętego i ich rodzin oraz wsparcie modlitwą osób zmarłych i możliwość pocieszenia rodzin i bliskich tych osób.

Na stronach tych będą informacje dotyczące całej naszej parafii.

Mamy nadzieję, że więcej będzie wpisów o chrztach niż o potrzebach. Ale to, na szczęście, jest w ręku Boga.

Parafialna kronika chrztów

Parafialna kronika pogrzebów