“Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3,11)

Zapraszam do położenia fundamentu lub przyjrzenia się, czym on jest u każdego z nas – tym właśnie jest ten kurs.

Ks. Dariusz Orłowski