Kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego oparte było na Liście do Efezjan, który napisał św. Paweł będąc w więzieniu.

Tym razem, ze względu na konieczność wcześniejszego wyjścia przez ks. Darka ze spotkania, mieliśmy możliwość zmierzyć się z treścią i przekazem Pisma Świętego w trochę zmienionej formie. I okazało się, że jesteśmy już dobrze osadzoną wspólnotą, która mając konkretne cel i możliwości jest w stanie rozważać i dzielić się wzajemnie tym, co do każdego z nas mówi Bóg poprzez słowo zawarte w Biblii.

Po tradycyjnym wstępie, podczas którego mogliśmy posłuchać o kontekście historycznym adresatów listu. A także o budowaniu wspólnoty efeskiej i zagrożeniach, które były jej udziałem. Mogliśmy też posłuchać krótkiego przerywnika, który nam zaprezentował ks. Mariusz dzieląc się swoimi sugestiami do tego tekstu i wprowadzając swoją obecnością swoiste ożywienie, zostaliśmy wprowadzenie w zaproponowaną na dzisiaj formę pracy z Pismem Świętym – skrutacją, którą przygotował ks. Darek.

Tak przygotowani powędrowaliśmy wychodząc od Ef 1, 15-19 przez 1J 4, 1-3; Dz 20, 29-31; 1Tm 4, 1-4; 1J 5, 20-21 powróciliśmy do Ef 5, 15-20 i zakończyliśmy Ef 6, 10-18.

Po krótkiej chwili potrzebnej na oswojenie się z sytuacją i tym, co chce każdemu z nas osobiście powiedzieć Bóg, poszliśmy drogą na dzisiaj nam zaproponowaną. Żywa dyskusja, uzupełnianie wypowiedzi, różnorodne odczytywanie tych samych wersetów przez poszczególne osoby pokazały nam, że Słowo Boga do każdego z nas może przemawiać inaczej. Chociaż zewnętrznie litery i wyrazy są dla wszystkich takie same.

Zapraszamy wszystkich parafian, aby chociaż raz dali sobie szansę i możliwość przeżycia wspólnotowego czytania, rozważania i dzielenia się Słowem Boga.

Galeria