W Czytelni zamieszczamy pełen tekst Listu Rektora Seminarium w Paradyżu na Niedzielę Chrystusa Króla.

Siostry i Bracia, Drodzy Przyjaciele Paradyskiego Seminarium,

Usłyszana przed chwilą Ewangelia rozbrzmiewa szyderstwem widzów patrzących na mękę Chrystusa: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi. (…) Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie (Łk 23,35-37). I chociaż szyderstwo to jest wyrazem niewiary w Chrystusa, to jednocześnie wyraża zagubienie i odsłania rzeczywiste pragnienia stojącego wokół krzyża tłumu. Tłum nie chce cierpiącego i ukrzyżowanego Mesjasza.

Czytaj dalej.