Po wczorajszych Mszach Świętych i koncercie na placu Czerwieńska, który słyszało wielu nieobecnych na miejscu, w dniu dzisiejszym rozpoczął się tydzień Misyjny prowadzony w formie nabożeństw. Pełny wiernych kościół parafialny podczas wieczornego nabożeństwa świadczy, że czas odnowy w parafii był czasem oczekiwanym. A przecież każdy dzień podczas tego tygodnia jest napięty: są po dwa nabożeństwa w Czerwieńsku i Nietkowie. I na każdym jest wiele osób.

Prowadzącą dzisiejsze nabożeństwo, obok ks. Rafała, była Pani Magdalena Plucner, która w bardzo przystępny, ale wciągający obecnych w interakcję, sposób wskazywała na uczucia, które mogą burzyć lub niszczyć. Wykorzystując muzykę i multimedia pokazała, jak bardzo wiele zależy od nas, a zwłaszcza naszych wyborów. A przede wszystkim od tego, czy w naszym życiu odnajdziemy Żywego Boga, który jako człowiek, zna wszystkie uczucia, towarzyszące Jego dzieciom na ziemskiej drodze. Bazując na fragmencie Ewangelii o Jezusie kroczącym po wodzie, lub może na zaufaniu Piotra do Jezusa uzmysławiała słuchającym, że jeśli do końca zaufamy Bogu – to On nas wyciągnie z każdej czeluści, w którą wpadniemy.

Jutro kolejny dzień. I kolejny moment, abyś i ty znalazł czas i przyszedł. Daj szansę Bogu, który bez twojego tak, na siłę nie zmieni twojego życia. Gdyby Piotr wtedy nie zawołał z głębi serca – “Jezu ratuj”, czy Bóg wyciągnąłby go z topieli?

Galeria