Ochrzczeni Duchem Świętym. Taki był temat dzisiejszego dnia Parafialnych Misji Ewangelizacyjnych, których dzisiaj mija już 6. dzień. Kolejny raz mogliśmy wsłuchać się w różne świadectwa, które mają tę moc, że człowiek słuchający z innej perspektywy patrzy na problem czy inną sprawę, którą mówiący porusza. Warunkiem jest wsłuchanie się w to, co słyszymy. I pozwolenie, aby Duch Święty mógł w nas działać.

Jeśli Bóg, również w Osobie Ducha Świętego, szanuje naszą wolną wolę, to tylko za naszą dobrowolną akceptacją będzie On w nas otwierał takie zmysły i takie myślenie, że w konsekwencji my sami i nasze otoczenie odnajdzie Boga. My, w drugim człowieku, zobaczymy kogoś wartościowego. A przynajmniej – nie wroga, z którym należy walczyć.

Dzisiaj, kolejny raz, wzorem niedzieli rozpoczynającej Misję Święte, mogliśmy doświadczyć modlitwy wstawienniczej i wylania Ducha Świętego. Gościliśmy też dzisiaj w naszej parafii ks. Tomasza Matyjaszczyka, dyrektora i założyciela Szkoły Ewangelizacji „Syn Dawida” w Żarach, który wspólnie z misjonarzami prowadzącymi Misje i naszym ks. proboszczem, posługiwali podczas tej modlitwy. Ilość osób, które tego potrzebują świadczy o naszej pewnej dojrzałości na nowe, może mniej znane, doznania duchowe. Niektórzy w trakcie tych modlitw, zasnęli w Duchu Świętym.

Niech On otwiera nas na pomnażanie talentów, które Bóg w momencie narodzin każdego z nas – we właściwej ilości nam przekazał. Daj Panie, abyśmy pomnażali te talenty, a nie je zakopywali.

Poniżej fragment audio z modlitwy uwielbienia rozpoczynającej dzisiejsze nabożeństwo.

Galeria