Modlitwa Powszechna:
Ks. – Panie nasz Boże i Ojcze wspólnie ze zgromadzonym ludem zanosimy do Ciebie nasze gorące prośby i błagania:
1. Za Kościół święty, aby wytrwałą modlitwą wspierał wszystkich ludzi, którzy w swoim życiu chcą postępować drogą miłości. Ciebie Prosimy…
2. Za wszystkich kierowców, aby zawsze rozsądnie, bezpiecznie i trzeźwo korzystali ze swoich pojazdów i szanowali prawa innych ludzi. Ciebie Prosimy…
3. Za tych, co przeżyli ciężkie wypadki, tragedię swoich bliskich, aby z ufnością wchodzili w nowe życie. Ciebie Prosimy…
4. Za wszystkich kierowców pełniących dzisiaj służbę dla społeczeństwa: kierowców karetek, transportu, tirów, służb mundurowych, aby byli bezpieczni i Pan Bóg im hojnie błogosławił. Ciebie Prosimy…
5. Za wszystkich w naszej Ojczyźnie, o ochronę przed epidemią, o mądrość i solidarność, o ustanie suszy i życiodajny deszcz na nasze pola i lasy. Ciebie Prosimy…
6. Za naszych Misjonarzy na całym świecie i za ich dobroczyńców, za dzieło MIVA Polska, o Boże błogosławieństwo dla nich wszystkich. Ciebie Prosimy…
7. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy zawsze pod opieką św. Krzysztofa bezpiecznie docierali do celu i szczęśliwie wracali do domu, będąc przykładem dla innych. Ciebie Prosimy…
Ks.- Panie Jezu dziękując za bezpiecznie przejechane kilometry, prosimy o Twoją Opiekę i Błogosławieństwo na naszych drogach, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Zawierzenie Kierowców:

Boże nasz Ojcze! Zawierzamy wszystkich kierowców, aby na trasach swojego pielgrzymowania zachowali mądrość Twojego widzenia ludzkich spraw, aby zawsze chronili i pomagali. Prosimy za tych, co służą pomocą i uczą przezorności na naszych drogach: służby medyczne, policjantów, strażaków i drogowców. Wynagradzamy modlitwą za tych kierowców, którzy spowodowali cierpienia i śmierć. Przyjmij, Panie nasz Boże przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, nasze zawierzenie i modlitwę, pomóż nam być świadkami Twojej Miłości na każdej drodze naszego życia. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.