Modlitwą uwielbienia Najświętszego Serca Pana Jezusa w świątyni parafialnej uczciliśmy Serce Boga. Serce otwarte dla nas, grzeszników. Serce zawsze gotowe nas przyjąć, przytulić, pocieszyć, ukoić. Serce, które tak wiele już wycierpiało. I tak wiele jeszcze wycierpi. Serce, które Jezus Chrystus oddał w ofierze. I ciągle oddaje. Ucząc nas, abyśmy i my przemieniali nasze serca, jakże często serca zatwardziałe, obojętne, smutne, pełne zgryzot i udręczeń tego świata.

Zobacz bracie i siostro, że Jezus żyjąc na tym samym świecie, na którym i my żyjemy potrafił w swej ludzkiej postaci dzielić się sobą. Umacniać tych, którzy do Niego przychodzili. A na tych, którzy zabłądzili – cierpliwie czekał. Przecież i my możemy też tak żyć. Po czym świat ma poznać, że jesteśmy Chrystusowi? Że nasze serca pałają? Czyż nie po naszej postawie?  Wszak Pismo mówi, że nie to, co w nas wchodzi czyni nas słabymi, zepsutymi, pogubionymi. Ale to, co z nas wychodzi, pokazuje światu (bliźnim), jacy my jesteśmy. A przez nasze postawy – świat postrzega Boga. Nie dawajmy światu pretekstu do odrzucenia Boga tylko dlatego, że nasze postawy są Jego niegodne. Niech Serce Jezusa napełnia nas Duchem Świętym.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym rozpoczynając od księdza proboszcza, Dariusza, poprzez młodzież, Krąg Biblijny, Gosię i wszystkich wypowiadających świadectwa. Niech naszą wspólnotę budują takie przeżycia.

Zapraszam do Galerii, gdzie zamieszczamy zdjęcia z dzisiejszego nabożeństwa.

Zapraszam również do wsłuchania się w to uwielbienie, które zamieszczamy na parafialnym kanale YouTube. Subskrypcje mile widziane.