Modlitwa w intencji Misji Ewangelizacyjnych
w parafii świętego Wojciecha w Czerwieńsku
22 – 29.05.2022 r.

Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka.
Polecamy Ci Misje Ewangelizacyjne w naszej parafii.
Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa,
pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei.
Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje Słowo.

Wszystkim daj łaskę odnowy wiary
i odkrycia wspólnoty Kościoła;
rodzinom dar pojednania i miłości;
młodzieży chrześcijański entuzjazm
i radość służby Bogu i bliźnim.

Poślij nas do każdego kto potrzebuje Twojej Ewangelii,
by powstać z grzechu do nowego życia.
Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem
dla wszystkich Parafian i Misjonarzy, którzy do nas przybędą.
Maryjo, nasza Matko i Królowo – módl się za nami.
Święty Wojciechu patronie naszej parafii – módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.

Amen.