Uczestnicy i prowadzący Kurs Ewangelizacyjny Nowe Życie uczestniczyli wspólnie z parafianami w Mszy św. Oby dary Ducha Świętego owocowały w uczestnikach Kursu, a przez to wpływały na rozwój duchowy naszej parafii.

Galeria