Czy umiesz prosić? Wcale nie tak łatwo jest poprosić o coś kogoś. Bo to oznacza, że swoimi siłami nie daję rady. Czyli prośba oznacza swoiste przyznanie się do porażki.

A dzisiejsze słowo, które do nas przychodzi, mówi nam – nie bój się i nie rezygnuj z prośby. Zwłaszcza kierowanej do Boga. Tak, jak Abraham. Nie musiał. Ale prosił. I to nie dla siebie. Miał w tym mieście rodzinę – mógł prosić tylko o ratunek dla niej. Ale on prosił, przez wzgląd na nich, o ratunek dla wszystkich. I długo, ale też z wielką pokorą, prosił.

Zapraszamy do wysłuchania na naszym kanale YouTube kazanie ks. Proboszcza