W Galerii pojawił się nowy Album ze spotkania Biblijnego. Jeśli szukasz zrozumienia Pisma, jeśli chcesz lepiej rozumieć Słowa Ewangelii czytane w czasie niedzielnej Eucharystii zapraszamy na comiesięczne spotkania Kręgu.